Graszoden

Plaatsen

Voorbereiding

Een goede grondbewerking is essentieel. Spitten voor kleine percelen of machinaal bewerken voor grotere oppervlakten zorgen voor een goede structuur.

Klaarleggen

Grond goed effenen alvorens de zode te plaatsen. daarom moet de gespitte grond goed aangedrukt worden (voet na voet aanstappen is de ideale bodemdruk).  Daarna wordt de bovenste laag lichtjes losgemaakt.

Voorbereidende grondwerken kunt u best doen als de grond droog is. Voor het koffer naast klinkers of dergelijke rekening houden met een dikte van 2 cm. Voor een nog betere en snellere aangroei kunt u bij ons speciale meststoffen verkrijgen om onder de grasmat te strooien. Let wel: hiervoor géén andere meststoffen gebruiken (gevaar voor verbranding!).

Plaatsen

Na het uitvlakken kan de grasmat gelegd worden. De graszoden moeten zo snel mogelijk na ontvangst strak tegen elkaar worden uitgerold. Na het leggen goed aanrollen. Géén zoden plaatsen bij méér dan 25°C, zelfs bij beregenen.

Beregenen

Direct veel water geven is van levensbelang voor het gras. Bij hoge temperaturen zeker niet wachten tot ’s avonds. De eerste 14 dagen voldoende water geven, totdat de wortels van de zoden goed zijn vastgegroeid (bij warm weer, overvloedig 2 à 3 keer per dag).

Maaien

Vanaf het moment dat de zoden zijn vastgegroeid, kan er voorzichtig gemaaid worden (niet korter dan 3 à 4 cm). Dit is normaalgezien na 8 tot 10 dagen. 

Bemesten

We raden aan om 3-4 weken na het plaatsen reeds meststoffen te strooien.  Telkens als u maait, neemt u een gedeelte van de grassprietjes (en dus ook voedingsstoffen) mee. Vergeet dus niet regelmatig (minimum 3 keer per jaar) te bemesten met een goed samengestelde meststof om de groei aan de gang te houden. Ook regelmatig bekalken om mosvorming te voorkomen. Regelmatig maaien en bemesten is belangrijk voor het behoud van een prachtig gazon. Voor de ideale meststoffen en bemestingsadvies kunt u steeds bij ons terecht.